Tag Archive for: Mehda Zolfaqari

7. oktober: Afghanistan, ingen fred å få