Tag Archive for: OL

OL i Beijing bak fasaden

Norsk PEN oppfordrer kinesiske myndigheter til å løslate frie ytrere

Kinesiske myndigheter knebler også norsk ytringsfrihet

Hva skal du gjøre med OL-floken, Trettebergstuen?

Hvordan skal Norge forholde seg til Beijing-OL?

Tid: Tirsdag 2. november kl. 18.00

Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo / digitalt (Facebook)

Arrangør: Norsk PEN, Kina-utvalget


De siste årene har kinesiske myndigheter blitt kritisert for en rekke alvorlige brudd på menneskerettighetene. I februar 2022 skal de arrangere vinter-OL.

Vinterlekene er viktige for Norge. Norske myndigheter har engasjert seg aktivt i å bistå kinesiske vinteridrettsutøvere etter at våre to land signerte en samarbeidsavtale i mai 2017. Men etter at Beijing ble gitt muligheten til å være vertskap har landet utviklet seg i en sterkt autoritær retning. I Xinjiang-regionen blir uigurer og andre minoritetsgrupper internert og frarøvet grunnleggende identitetsmarkører som kultur og religion. I Hongkong er innbyggerne blitt kneblet og fratatt retten til et uavhengig politisk system. I hele Kina er kritikere av Xi Jinping og kommunistpartiet satt i fengsel eller fratatt sin mulighet til å ytre seg.

Hvordan skal norske aktører forholde seg til vinter-OL i Beijing, i lys av de siste års utvikling i Kina? Kan man bidra i positiv retning ved å delta i lekene? Kan en boikott være et virkemiddel, enten fra utøverne eller på politisk nivå? Finnes det andre måter å reagere på? Og, ikke minst, hvem er det som skal bestemme hva som er den beste måten å forholde seg til disse spørsmålene på; politikerne, idrettsforeningene eller idrettsutøverne selv?

Tirsdag 2. november 2021, kl. 18:00, inviterer Kina-utvalget i Norsk PEN til paneldebatt om norsk deltakelse i vinter-OL i Beijing 2022 på Litteraturhuset i Oslo.


Innleder:
Torbjørn Færøvik, medlem av Kina-utvalget i Norsk PEN, historiker og forfatter av flere bøker om Kina

I panelet:

Gudmund Skjeldal, stipendiat i idrettshistorie ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole

Daniel Røed-Johansen, sportskommentator i Aftenposten

Guri Melby, partileder i Venstre

Frida Blomgren, leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk i Norsk idrettsforbund

Moderator: Trine Angelskår, leder av Kina-utvalget i Norsk PEN

Arrangementet vil også bli direkte-strømmet på Norsk PENs Facebook-side

Velkommen til debatt!

Tag Archive for: OL

OL i Beijing bak fasaden

Norsk PEN oppfordrer kinesiske myndigheter til å løslate frie ytrere

Kinesiske myndigheter knebler også norsk ytringsfrihet

Hva skal du gjøre med OL-floken, Trettebergstuen?

Hvordan skal Norge forholde seg til Beijing-OL?

Tid: Tirsdag 2. november kl. 18.00

Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo / digitalt (Facebook)

Arrangør: Norsk PEN, Kina-utvalget


De siste årene har kinesiske myndigheter blitt kritisert for en rekke alvorlige brudd på menneskerettighetene. I februar 2022 skal de arrangere vinter-OL.

Vinterlekene er viktige for Norge. Norske myndigheter har engasjert seg aktivt i å bistå kinesiske vinteridrettsutøvere etter at våre to land signerte en samarbeidsavtale i mai 2017. Men etter at Beijing ble gitt muligheten til å være vertskap har landet utviklet seg i en sterkt autoritær retning. I Xinjiang-regionen blir uigurer og andre minoritetsgrupper internert og frarøvet grunnleggende identitetsmarkører som kultur og religion. I Hongkong er innbyggerne blitt kneblet og fratatt retten til et uavhengig politisk system. I hele Kina er kritikere av Xi Jinping og kommunistpartiet satt i fengsel eller fratatt sin mulighet til å ytre seg.

Hvordan skal norske aktører forholde seg til vinter-OL i Beijing, i lys av de siste års utvikling i Kina? Kan man bidra i positiv retning ved å delta i lekene? Kan en boikott være et virkemiddel, enten fra utøverne eller på politisk nivå? Finnes det andre måter å reagere på? Og, ikke minst, hvem er det som skal bestemme hva som er den beste måten å forholde seg til disse spørsmålene på; politikerne, idrettsforeningene eller idrettsutøverne selv?

Tirsdag 2. november 2021, kl. 18:00, inviterer Kina-utvalget i Norsk PEN til paneldebatt om norsk deltakelse i vinter-OL i Beijing 2022 på Litteraturhuset i Oslo.


Innleder:
Torbjørn Færøvik, medlem av Kina-utvalget i Norsk PEN, historiker og forfatter av flere bøker om Kina

I panelet:

Gudmund Skjeldal, stipendiat i idrettshistorie ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole

Daniel Røed-Johansen, sportskommentator i Aftenposten

Guri Melby, partileder i Venstre

Frida Blomgren, leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk i Norsk idrettsforbund

Moderator: Trine Angelskår, leder av Kina-utvalget i Norsk PEN

Arrangementet vil også bli direkte-strømmet på Norsk PENs Facebook-side

Velkommen til debatt!