Innlegg

Shabana Rehman får Ossietzkyprisen 2022

Frie ytrere fra Afghanistan mottok Ossietzkyprisen 2021

Årets Ossietzkypris tildeles frie ytrere fra Afghanistan

Hvem fortjener Ossietzkyprisen 2021?

Norsk PEN gir Ossietzkyprisen 2020 til satiretegnerne i Norge

Hvem fortjener Ossietzkyprisen i 2020?

13. november: Ossietzkyprisen 2019 og Fengslede Forfatteres Dag

Ossietzkyprisen 2019 til Afshin Ismaeli

Ahmedur Rashid Chowdhury

14. november: Ossietzkyprisen 2018 og Fengslede Forfatteres Dag

Ahmedur Rashid Chowdhury

Ossietzkyprisen 2018 til Ahmedur Rashid Chowdury