Innlegg

– Iran er i ferd med å kollapse. Vi vet ikke hva som skjer