Innlegg

Stopp utleveringen av Julian Assange

Saken avgjøres nå. Han trenger vår støtte

Dette må til for å stanse utlevering av Assange

Bare politisk press kan nå redde Assange