Sider

Styret

Styret i Norsk PEN


Styret i Norsk PEN består av 12 personer som brenner for ytringsfrihet. 


Styret i Norsk PEN består av engasjerte mennesker med bakgrunn fra ulike fagområder, som litteratur, journalistikk og akademia. Ingen verv i Norsk PEN er lønnet. Styremedlemmene velges for to år av gangen på Norsk PENs årsmøte.


Ann-Magrit Austenå
Styreleder


Agnete G. Haaland
Nestleder


Ingeborg Volan
Styremedlem


Teresa Grøtan
Styremedlem


Andrew Kroglund
Styremedlem


Sigbjørn Mostue
Styremedlem


Amund Trellevik
Styremedlem


Tom Høgli
Styremedlem


Linn Stalsberg
Styremedlem


Ibrahim Afridi
Varamedlem


Hilde Hagerup
Varamedlem


Stian Bromark
Varamedlem