Sider

Styret

Styret i Norsk PEN


Styret i Norsk PEN består av 12 personer som brenner for ytringsfrihet. Styrets leder er Ann-Magrit Austenå.


Styret i Norsk PEN består av engasjerte mennesker med bakgrunn fra ulike fagområder, som litteratur, journalistikk og akademia. Ingen verv i Norsk PEN er lønnet, så våre styremedlemmer bruker fritiden på å være frivillige hos oss. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Valget gjøres på Norsk PENs årsmøte.

Sammensetningen for perioden 2023-2024 ser slik ut:


Ann-Magrit Austenå – Styreleder


Agnete G. Haaland – Nestleder


StyremedlemmerIngeborg Volan (Arbeidsutvalget)


Asieh Amini


Teresa Grøtan


Andrew Kroglund


Sigbjørn Mostue


Sarah Zahid


Amund Trellevik


VaramedlemmerHilde Hagerup


Torjer Andreas Olsen


Stian Bromark