Innlegg

Norge må kreve at Taliban sikrer presse- og ytringsfrihet