Innlegg

– Iran er i ferd med å kollapse. Vi vet ikke hva som skjer

Benyamin Farnam: 40 years of the Islamic Republic of Iran