Innlegg

Still no justice for Kavala and the Gezi defendants

Uretten fortsetter for Kavala

Nå må Kavala løslates!

Turkey: cruel new charges against Osman Kavala must be dropped

Alle 16 i Gezi park-rettssaken frikjent